OKAZJA - Maxigra Go 25mg x 2 tabletki

Chwilowy brak produktu
Sildenafilum Lek Maxigra Go jest używany u mężczyzn w wieku powyżej 18 lat z zaburzeniami wzwodu (impotencją), czyli niezdolnością uzyskania albo utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Przed wykorzystaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla pacjenta”. W celu bezpiecznego wykorzystania leku proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w informatorze. MAXIGRA GO, 25 MG, TABLETKI DO ROZGRYZANIA I ŻUCIA Sildenafilum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ posiada ona dane ważne dla pacjenta. Lek ten należy zawsze przyjmować starannie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, albo według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Należy zachować tę ulotkę, by w razie zapotrzebowania móc ją ponownie przeczytać. Jeśli potrzebna jest rada albo dodatkowa informacja, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niechciane, w tym wszelkie osiągalne objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4. Jeśli po zaimplementowaniu leku nie nastąpiła poprawa albo pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Spis treści ulotki Co to jest lek Maxigra Go i w jakim celu się go stosuje dane ważne przed przyjęciem leku Maxigra Go Jak przyjmować lek Maxigra Go możliwe działania niechciane Jak przechowywać lek Maxigra Go Zawartość opakowania i inne dane 1. CO TO JEST LEK MAXIGRA GO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Lek Maxigra Go gromadzi substancję czynną – syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy rodzaju 5. Lek działa przez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, powiększając napływ krwi do prącia w trakcie podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód wyłącznie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Lek Maxigra Go jest użytkowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Lek Maxigra Go nie powinien być użytkowany poprzez pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji. Maxigra Go nie jest lekiem dedykowanym dla pań. Jeśli po zastosowaniu leku nie nastąpiła poprawa albo pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. Przed wykorzystaniem leku należy precyzyjnie przeczytać ulotkę i zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla pacjenta”. W celu bezpiecznego zastosowania leku proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w informatorze. 2. Dane WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU MAXIGRA GO Kiedy nie przyjmować leku Maxigra Go Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy. Do grupy azotanów należą następujące leki: - nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) – np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran - monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) – np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard - diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) – np. Sorbonit - tetraazotan pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras) – np. Galpent, Pentaerythritol compositum Leki te są używane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może jeszcze wywoływać niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (np. Adempas). Jest to lek wykorzystywany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. Wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. Wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), takie jak Maxigra Go, nasilają działanie ograniczające ciśnienie krwi tego leku. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat albo nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza. Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca albo wątroby. Jeśli u pacjenta w ciągu ostatnich miesięcy wystąpił udar lub zawał serca, a także w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego. Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa). Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxigra Go należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w sytuacji: niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego); anatomicznego zniekształcenia prącia albo choroby Peyroniego; dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki konsoliduje się z intensywnością seksualną; choroby wrzodowej; zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia). Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia albo nagła utrata wzroku, należy przerwać wykorzystywanie leku Maxigra Go i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Leku Maxigra Go nie należy stosować równocześnie z innymi wykorzystywanymi doustnie albo miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku Maxigra Go nie należy stosować równocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z wykorzystaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami fosfodiesterazy rodzaju 5 (np. Tadalafil). Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek albo wątroby przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem. Dzieci i młodzież Leku Maxigra Go nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Maxigra Go a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi albo farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych poprzez pacjenta aktualnie lub ostatnio oraz o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Wymienione poniżej leki mogą występować pod rozmaitymi nazwami handlowymi. Dlatego należy starannie sprawdzić na opakowaniu, a także w ulotce przyjmowanego leku jaka jest substancja czynna danego leku. Lek Maxigra Go tabletki do rozgryzania i żucia może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza użytkowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Maxigra Go, a także godzinie jego zażycia. Nie należy przyjmować leku Maxigra Go równocześnie z innymi lekami bez zalecenia lekarza. Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Do grupy azotanów należą następujące leki: - nitrogliceryna (Glyceroli trinitras) – np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran - monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras) – np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard - diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras) – np. Sorbonit - tetraazotan pentaerytrolu (Pentaerythrityli tetranitras) – np. Galpent, Pentaerythritol compositum Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki lub środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich jednoczesne używanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. W sytuacji przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy (np. Rytonawir, sakwinawir), używanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne (np. Doksazosyna, prazosyna, terazosyna) z powodu wysokiego ciśnienia krwi albo rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas prędkiego wstawania albo siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne. Ich wystąpienie jest najistotniej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Maxigra Go. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem wykorzystywania leku Maxigra Go. Przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem. W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy z reguły położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomóc może dodatkowo wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, krzyżowanie nóg. Należy unikać prędkiego wstawania albo siadania. Maxigra Go z jedzeniem, piciem i alkoholem Lek Maxigra Go może być przyjmowany równocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Aczkolwiek,przyjmowanie leku Maxigra Go w czasie spożywania wielkich posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. By w sposób maksymalny zastosować możliwości lecznicze leku Maxigra Go, nie należy spożywać obszernych ilości alkoholu przed zażyciem leku. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Lek Maxigra Go nie jest przeznaczony do wykorzystywania poprzez kobiety. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Lek Maxigra Go może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Maxigra Go. Lek Maxigra Go gromadzi aspartam i laktozę Lek Maxigra Go tabletki do rozgryzania i żucia mieści aspartam, źródło fenyloalaniny. Należy zabrać to pod uwagę przed zażyciem leku, jeśli pacjent cierpi na fenyloketonurię (rzadką, dziedziczną chorobę metaboliczną). Lek Maxigra Go tabletki do rozgryzania i żucia zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK MAXIGRA GO Ten lek należy zawsze przyjmować starannie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka leku to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Leku Maxigra Go nie należy stosować częściej aniżeli raz na dobę. Nie należy przyjmować leku Maxigra Go równocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil (np. Maxigra, Sildenafil Medana, Viagra). Lek Maxigra Go należy przyjąć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy żuć w pełni, a następnie połknąć. W przypadku wrażenia, iż działanie leku Maxigra Go jest za solidne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Maxigra Go zezwala na osiągnięcie erekcji tylko pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Maxigra Go, jest rozmaity u zróżnicowanych pacjentów, przeważnie wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po szerokim posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Maxigra Go nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego. Przyjęcie obszerniejszej niż zalecana dawki leku Maxigra Go U pacjenta mogą częściej występować działania niechciane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki pokaźniejszej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. Nie należy zażywać obszerniejszej liczby tabletek wyznaczono w ulotce dla pacjenta. Należy skontaktować się z lekarzem w sytuacji przyjęcia pokaźniejszej liczby tabletek aniżeli zalecono. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze użytkowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 4. OsiągalnE DZIAŁANIA niepożądane Jak każdy lek, lek ten może wywoływać działania niepożądane, aczkolwiek nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze użytkowaniem leku Maxigra Go są na ogół łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożąinformacji należy zaprzestać przyjmowania leku Maxigra Go i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej: Reakcja alergiczna - występuje niezbyt nieraz (może wystąpić u mniej niżeli 1 na 100 pacjentów). Objawy: nagły, świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła. Bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często. Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego albo po nim: - należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, - nie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej. Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u mniej niżeli 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko. Ciężkie reakcje skórne - występują rzadko. Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę. Napady padaczkowe albo drgawki - występują rzadko. Inne działania niechciane: wyjątkowo niejednokrotnie (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy. Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej aniżeli 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca i uczucie zmęczenia. Rzadko (mogą wystąpić u mniej aniżeli 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia w środku oka, obrzęk oczu albo powiek, niepokaźne cząstki albo punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, zwiększenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, występowanie krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie albo utrata słuchu. Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Pokaźne, iż u większości, lecz nie u wszelkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niechciane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem syldenafilu. Nie jest realne określenie czy te działania niechciane miały związek ze używaniem leku zawierającego syldenafil. Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niechciane, w tym wszelkie objawy niechciane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi albo farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożąinformacji Działań artykułów Leczniczych Urzędu Rejestracji artykułów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i artykułów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl Działania niechciane można zgłaszać także podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej danych na temat bezpieczeństwa użytkowania leku. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MAXIGRA GO Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku; przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak pousuwać leki, których się już nie używa. Takie nowoczesnanie pomoże bronić środowisko. 6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE informacje Co posiada lek Maxigra Go - Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka do rozgryzania i żucia mieści 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. - Pozostałe elementy to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do regulacji pH) lub kwas solny (do regulacji pH). Jak wygląda lek Maxigra Go i co mieści opakowanie Białe, trójkątne, obustronnie wypukłe tabletki, z wytłoczonym napisem „25” po jednej stronie. Lek Maxigra Go jest dostępny w blistrach po 1 albo 2 tabletki do rozgryzania i żucia. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański W celu uzyskania bardziej szczegółowych danych, należy się zwrócić do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. Z o.o. Ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01 Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2016 r.

Najpopularniejsze produkty